The latest gay porn can be found in one place. Whether it be free gay sex movies, twinks galleries or really anything. When you think gay porn, think Pornhub

Bine ati venit!

Asociația Română a Consilierilor din Educație (ARCE), are ca obiective:

1. Elaborarea și organizarea de programe de curs pentru formarea profesională continuă și complementară în specialitățile: psihologie educațională, consiliere școlară și  vocațională, psihopedagogie, asistență psihopedagogică și psihosocială, sănătate publică, educație pentru sănătate;

2. Elaborarea de studii și cercetări în specialitățile: psihologie, sociologie, filozofie, pedagogie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie, sănătate publică, educație pentru sănătate;

3. Promovarea formării profesionale specifice fiecărei specialități profesionale de la punctele 1 și 2;

4. Inițierea și participarea la proiecte cu sau fără finanțare , precum și inițierea unor campanii publice de promovare și informare în domeniul consiliereii în educație și sănătate publică;

5. Organizarea de simpozioane, întâlniri tematice, precum și alte manifestări în domeniile de interes, editarea de lucrări și publicații periodice;

6. Promovarea specialităților profesionale - asistență psihopedagogică și psihosocială, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, sănătate publică, educație pentru sănătate;

7. Elaborarea și implementarea de proiecte cu sau fără finanțare, individuale sau în parteneriat public-privat, în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor asociației;

8. Promovarea politicii de informare și consiliere a populației din România, în vederea îmbunătățirii vieții sociale, familiale și de cuplu, relației familie-copil, școală-familie-elevi, pentru îmbunătățirea nivelului de comunicare reală a populației și accesul la servicii de sănătete publică.

Activități ce urmează a fi desfășurate de ARCE:

1. crearea unor centre: de asistență, resurse, informare, cercetare, instruire;

2. atragerea și utilizarea de resurse financiare sub formă de sponsorizări, donații, subvenții, contribuții, servicii în vederea realizării scopului propus, precum și prin accesarea de proiecte de finanțare;

3. colaborarea cu instituții guvernamentale și neguvernamentale românești și organizații internaționale;

4. informarea membrilor și publicului larg despre activitățile Asociației;

5. realizarea în acest scop a unor broșuri, pliante, reviste, jurnale informative periodice;

6. organizarea de întruniri, conferințe de presă, dezbateri și campanii de informare și orice alte activități similare în vederea realizării scopului propus.

 

The latest gay porn can be found in one place. Whether it be free gay sex movies, twinks galleries or really anything. When you think gay porn, think Pornhub