Bine ati venit!

Asociația Română a Consilierilor din Educație (ARCE), are ca obiective:

1. Elaborarea și organizarea de programe de curs pentru formarea profesională continuă și complementară în specialitățile: psihologie educațională, consiliere școlară și  vocațională, psihopedagogie, asistență psihopedagogică și psihosocială, sănătate publică, educație pentru sănătate;

2. Elaborarea de studii și cercetări în specialitățile: psihologie, sociologie, filozofie, pedagogie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie, sănătate publică, educație pentru sănătate;

3. Promovarea formării profesionale specifice fiecărei specialități profesionale de la punctele 1 și 2;

4. Inițierea și participarea la proiecte cu sau fără finanțare , precum și inițierea unor campanii publice de promovare și informare în domeniul consiliereii în educație și sănătate publică;

5. Organizarea de simpozioane, întâlniri tematice, precum și alte manifestări în domeniile de interes, editarea de lucrări și publicații periodice;

6. Promovarea specialităților profesionale - asistență psihopedagogică și psihosocială, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, sănătate publică, educație pentru sănătate;

7. Elaborarea și implementarea de proiecte cu sau fără finanțare, individuale sau în parteneriat public-privat, în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor asociației;

8. Promovarea politicii de informare și consiliere a populației din România, în vederea îmbunătățirii vieții sociale, familiale și de cuplu, relației familie-copil, școală-familie-elevi, pentru îmbunătățirea nivelului de comunicare reală a populației și accesul la servicii de sănătete publică.

Activități ce urmează a fi desfășurate de ARCE:

1. crearea unor centre: de asistență, resurse, informare, cercetare, instruire;

2. atragerea și utilizarea de resurse financiare sub formă de sponsorizări, donații, subvenții, contribuții, servicii în vederea realizării scopului propus, precum și prin accesarea de proiecte de finanțare;

3. colaborarea cu instituții guvernamentale și neguvernamentale românești și organizații internaționale;

4. informarea membrilor și publicului larg despre activitățile Asociației;

5. realizarea în acest scop a unor broșuri, pliante, reviste, jurnale informative periodice;

6. organizarea de întruniri, conferințe de presă, dezbateri și campanii de informare și orice alte activități similare în vederea realizării scopului propus.